Jämsän kaupungin varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Se tarjoaa lapselle turvallisen, kehitykselle ja oppimiselle suotuisan kasvuympäristön ottaen huomioon myös lapsen erityispiirteet. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua ja se luo perustaa elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatus on  yksi kuntien järjestämistä peruspalveluista. Jämsässä varhaiskasvatusta järjestetään kuudella alueella ja siihen kuuluvat päiväkodeissa järjestettävä esiopetus ja varhaiskasvatus, vuorohoito ja perhepäivähoito.

Lasten osallisuus on keskeinen osa toimintakulttuuriamme: kasvattajat ja lapset yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaa. Painopistealueinamme ovat positiivinen pedagogiikka sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen tukeminen erityisesti Papilio- ohjelman avulla.

Jämsän kaupunki / varhaiskasvatus työnantajakortti

Avaa työnantajakortti