Erityispedagogiikan perusopinnot – kartoitamme kiinnostusta

Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen?
Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä?
Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi?

Oletko kiinnostunut erityispedagogiikan perusopinnoista?

Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Jämsän kaupunki on yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa kartoittamassa jämsäläisten kiinnostusta erityispedagogiikan opintoihin. Koulutuksen toteuttajana olisi Jyväskylän avoin yliopisto. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston (JYU) opetussuunnitelman mukaisia.

Vastaa kyselyyn

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Erityispedagogiikan opinnot (yhteensä 25 op), joka kooostuu seuraavista opintojaksoista (5 op):
– ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)
– ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)
– ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
– ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)
– ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Avoimen yliopiston opintomaksu on 15 € / opintopiste.

TOTEUTUSTAPA

Erityispedagogiikan perusopinnot -opintokokonaisuuden kokonaiskesto on 12 kuukautta. Opintokokonaisuus on tarkoitus toteuttaa ns. ryhmäohjausmallilla. Ryhmäohjausmallissa ryhmä kokoontuu iltaisin/viikonloppuisin 10-12 kertaa opintokokonaisuuden suorittamisen aikana.

Ryhmän tapaamisten tarkoitus on mm. tarjota vertaistukea oppimisen tukemiseksi ja parantaa yksilöiden oppimisvalmiuksia käymällä läpi esim. esseevastausten rakenteita tai verkkotenttiin valmistautumista.Ryhmäkokoontumisten välissä opintoja edistetään itsenäisesti perehtymällä kirjallisuuteen. Suoritustapoja ovat mm. itsenäisesti kirjoitettavat oppimistehtävät, osallistuminen verkkokurssille yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

KUINKA ETEENPÄIN

Mikäli olet tässä vaiheessa kiinnostunut ja halukas sitoutumaan 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittamiseen tai vaihtoehtoisesti yksittäisten opistojaksojen suorittamiseen, vastaa kyselyyn. Vastausaikaa on maanantaihin 21.9.2020 klo 24 asti.

Vastaa kyselyyn