Erityispedagogiikan perusopinnot käynnistyvät tammikuussa

Erityispedagogiikka sopii heille, jotka kohtaavat päivittäin työssään erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Esimerkiksi luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö hyötyvät erityispedagogiikan opinnoista. Niiden keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Perusopintojen jälkeen on mahdollista hakea erityisopettajaopintoihin tai jatkaa opintoja aineopintoihin.

ILMOITTAUTUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ>>

Opiskele erityispedagogiikkaa ohjatusti paikallisessa ryhmässä

Jämsässä ja sen lähialueilla asuville erityispedagogiikan opiskelusta kiinnostuneille tarjotaan ryhmämuotoista ohjausta peruopintokokonaisuuden suorittamisen tueksi. Osaavan opettajan tuki ja ohjaus sekä samojen opintojen parissa opiskelevien vertaistuki auttavat opintojen suorittamisessa ja tuovat opiskeluun yhteisöllisyyttä. Ryhmässä tavoitellaan opintokokonaisuuden suorittamista vuoden kuluessa.

Erityispedagogiikan opintoihin sisältyy kirjallisuuteen perehtymistä, tutustumiskäyntejä sekä erilaisia pienryhmissä ja itsenäisesti työstettäviä tehtäviä. Myös tentti tulee suoritusmuotona tutuksi. Mahdollisessa paikallisessa ryhmässä käsitellään sisältöteemoja yhdessä materiaalien ja tehtävien pohjalta, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä peilataan niitä alan tutkimustietoon ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Lisätietoa opintokokonaisuuden toteutuksesta löydät tästä materiaalista.(pdf, 2MB)

Opinnot alkavat tammikuussa, ilmoittaudu nyt

Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus (laajuus 25 opintopistettä, opintomaksu 375 euroa) tarjoaa erinomaista pohjaa kasvatusalan työssä toimimiseen ja alan akateemisten opintojen jatkamiseen. Opiskelu ei ole päätoimista ja se onnistuu esimerkikisi työn ohella. Opinnot alkavat tammikuussa 2021 ja ne on suunniteltu opiskeltaviksi yhden vuoden aikana. Opiskelu ei ole päätoimista.

ILMOITTAUTUDU KOULUTUKSEEN TÄSTÄ>>

Ilmoittautuminen on auki 20.1.2021 saakka.

Lisätietoa koulutuksesta

Lisätietoa koulutuksesta löytyy osoitteesta https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opintoja-keski-suomessa/opintoja-jamsassa.

Lisätietoja saat myös

JYU avoin yliopisto: https://www.avoin.jyu.fi/fi