Ilmoittaudu kevään 2022 opintoihin

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli opiskelija haluaa jatkaa myöhemmin tutkintokoulutukseen, hän voi hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoon.

Korkeakouluopinnot seutukaupungeissa toteutetaan siten, että niitä voi tehdä esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella.

“Opiskelu omalla paikkakunnalla kokoontuvassa ryhmässä mahdollistaa vertaistuen ja yhdessä opiskelun. Vaikka opetus olisi verkkovälitteistä, ryhmässä käydyt keskustelut lisäävät oppimiseen syvyyttä ”, sanoo Muru Linjala JYU avoimesta.

Ilmoittaudu opintoihin

Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä. Opinnot alkavat tammi-helmikuussa 2022.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto: avoin.jyu.fi/seutuopinnot
JAMK: jamk.fi/seutuopinnot

Lisätiedot:

JAMK
Maarit Korva, suunnittelija
p. 040 561 2555
maarit.korva@jamk.fi

JYU avoin
Muru Linjala, koulutuspäällikkö
p. 040 746 3223
muru.linjala@jyu.fi