fbpx

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Jämsek Oy:n uutiskirjeissä

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste

Rekisterinpitäjä 
Jämsek Oy, Seppolantie 5, 42100 Jämsä
Puh. 040 712 2645
yrityspalvelut@jamsek.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Heidi Hakonen, hallintosihteeri
Puh. 040 712 2645
heidi.hakonen@jamsek.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Jämsekin uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät sekä tietojen luovutus
Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen vastaanottajiin tilaajan suostumuksen perusteella.
Tietoja käsittelevät Jämsekin henkilökunta sekä uutiskirjesovelluksen (MailChimp) toimittaja (The Rocket Science group), joka käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta tietosuoja-asetusta noudattaen (Privacy Shield). Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää poistamaan osoitteensa tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti. Tilaajan sähköpostiosoite poistetaan järjestelmästä, jos tilaajan osoitteesta saadaan järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos osoitteesta tulee toistuvasti virheviesti.

Rekisteröidyn oikeudet

  • oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin
Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö osoitteeseen yrityspalvelut@jamsek.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen
Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen yrityspalvelut@jamsek.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käsittelyyn ja tietojen poistaminen
Voit poistaa tietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä. Tai voit pyytää poistamista kirjallisesti osoitteesta yrityspalvelut@jamsek.fi. Mainitse uutiskirjeen nimi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät asiakirjan yläosasta. Voit myös valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.